top of page

Vergoedingen

De vergoedingen voor tandartskosten verschillen per verzekering.

Veel verzekeringen werken met een "budget" dat per jaar opgemaakt kan worden. 

 

Wat in ieder geval voor alle verzekeringen geldt is dat er in de

basisverzekering "geen" vergoeding zit voor de tandartskosten.

 

Indien u dus niet voor de volledige kosten op wilt draaien zult

u een "aparte tandartsverzekering" af moeten sluiten.

 

Voor kunstgebitten is een andere regeling van toepassing. Deze

zitten namelijk "wel" voor een deel in de basisverzekering, 

namelijk voor 75%. U hoeft bij een (nieuw) kunstgebit dus

maar een kwart van de kosten zelf te betalen!

Indien u ook nog een tandartsverzekering heeft wordt vaak nog een 

deel van uw eigen bijdrage vergoedt.

bottom of page